TP-Link

TP-Link routery rady TP-Link WRxxx (WR841N, WR720N,....)

Přihlášení do routeru: základní ip adresa routeru je 192.168.0.1 (může být i 192.168.1.1 a jiná.... je to výhozí brána kterou vám router přiradí)

tuto adresu zadáte do adresního řádku prohlížeče ve formátu http://192.168.0.1  + enter pro potvrzení

 

Objeví se prihlašovací obrazovka, kde je nutné zadat login a heslo, v základním nastavení je login=admin a password=admin

 

Dostanete se do konfigurace routeru, kde je nutné kliknout na: Network poté WAN poté WAN Connection Type vybrat Dynamic IP a potvrdit dole SAVE

 

Další důležitá donastaveni:

vypnuti UPnP > Forwarding > UPnP > kliknout na Disable

 

zapnuti vzáleného přístupu (pokud chcete, aby Vám náš helpdesk pomohl router zkontrolovat a donastavit)

vyplnt dle obrázku

 

 

INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

v Praze a okolí
OVĚŘENÍ DOSTUPNOSTI


Na adrese bohužel aktuálně nemáme pokrytí.
Snažíme se ale, abychom i tuto oblast do budoucna na naši síť připojili.
Nyní můžeš vyplnit formulář níže a ještě na tvojí adrese ověříme dostupnost bezdrátových technologií.

,, NEZÁVAZNÁ KONZULTACE “

Vyplň krátký formulář a my se ti ozveme co nejdříve zpět.

 • ul.pricing_table
 • li.price_block

  h3

  div.price
  div.price_figure span.price_number span.price_tenure
   • ul.features


 • li.price_block

  h3

  div.price
  div.price_figure span.price_number span.price_tenure
   • ul.features


 • li.price_block

  h3

  div.price
  div.price_figure span.price_number span.price_tenure
   • ul.features


PRO OPERÁTORY

 
 • Pro příchozí komunikaci mezi operátory je určena emailová adresa info@pe3ny.net.

 

 • Pro odchozí komunikaci může být používána libovolná firemní emailová adresa s doménou @pe3ny.net.

 

 • Operátoři jsou povinni si vzájemně poskytnout údaje potřebné k neprodlenému přenosu služby.

 

 • V komunikaci musí operátor uvést jednoznačnou identifikaci služby k přenosu (číslo původní smlouvy uživatele, číslo KPU, případně i další upřesňující údaje) a požadovaný termín změny poskytovatele. 

PRO ZÁKAZNÍKY

 
 • Žádost o tzv. odchozí přenos služby musí být doručena písemnou formou, elektronicky na firemní emailovou adresu zakaznik@pe3ny.net a s jasnou identifikací internetové přípojky (číslo smlouvy (ID)) a služby k přenosu. Formálně se jedná o výpověď smlouvy s přenosem služby k jinému operátorovi, kterého je třeba konkrétně uvést včetně požadovaného data změny poskytovatele.

 

 • Pro autentizaci požadavku a jeho následné zpracování je třeba pro komunikaci používat výhradně emailovou adresu uživatele, která je uvedena na smlouvě (případně byla jiným předchozím požadavkem aktualizována). Na tuto adresu jsou pravidelně elektronicky doručována vyúčtování za služby Pe3ny Net.

 

 • Během následujícího pracovního dne po dni doručení požadavku (výpovědi) obdrží uživatel od poskytovatele údaje potřebné k zahájení přenosu služby. Za dokončení procesu nese odpovědnost operátor, ke kterému je služba přenášena.

 

V případě opačného procesu, tedy přenosu služby k Pe3ny Net s.r.o., je požadavek zpracován po vytvoření objednávky připojení k internetu (https://www.pe3ny.net/chci-pripojit). Pokud není dohodnuto jinak, uvede uživatel číslo KPU nebo OKU, které obdrží od původního poskytovatele.

Oznámení o změně poskytovatele služeb Dial Telecom

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vám oznámili, že jsme od 1.1.2022 převzali veškeré činnosti spojené s poskytováním internetových, hlasových a televizních služeb pro domácnosti v Praze, Plzni, Brně a Boskovicích od naší mateřské společnosti Dial Telecom, a.s. (nyní Quantcom, a.s.). Současně jsme převzali i všechna práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv. 

Nastavení a parametry poskytovaných služeb se pro Vás nemění - rychlost připojení k internetu i cena tarifu zůstávají stejné. Do budoucna všem zákazníkům nabídneme nové, výhodnější tarify zejména v rámci plošného zavádění optických sítí v oblasti. Zároveň Vám poskytneme rozšířenou nabídku internetové televize Sledování TV a budete moci využívat našich výjimečných bonusů - například bezplatné přerušení služby.

S přechodem na síť Pe3ny Net se od 1.1.2022 mění fakturační údaje pro úhradu Vašeho vyúčtování za služby. Máte-li nastavený trvalý příkaz k úhradě, změňte si prosím bankovní údaje následovně.

Číslo bankovního účtu 2400007083 / 2010 (Fio banka, a.s.) je určeno pro platby za služby internetu a IPTV (internetové televize), Váš nový variabilní symbol naleznete na faktuře za služby. 

Platba SIPO bude zachována a pro zákazníky, kteří využívají tento způsob úhrady služeb, se nic nemění.

Platbu inkasem již nebude možné pro úhradu faktur vystavených Pe3ny Net s.r.o. využívat. V takovém případě si prosím nově nastavte trvalý příkaz k úhradě podle výše uvedených údajů.

Vyúčtování za služby Pe3ny Net Vám bude doručeno elektronicky vždy k 28. dni v daném kalendářním měsíci z adresy fakturace@pe3ny.net, se splatností 14 dní. První fakturu za období leden 2022 tedy od Pe3ny Net s.r.o. obdržíte 28.1.2022. 

Fakturu za služby za období prosinec 2021 (ze dne 31.12.2021) prosím uhraďte obvyklým způsobem, tedy stejně jako všechna předchozí vyúčtování vystavená společností Dial Telecom, a.s.

 
V případě jakýchkoliv dotazů a požadavků je Vám k dispozici naše zákaznická linka 222 741 222 ve všedních dnech od 8:00 do 21:00 hodin, o víkendech a svátcích od 10:00 do 19:00 hodin nebo email  info@pe3ny.net. Písemnou korespondenci zasílejte od ledna 2022 na adresu sídla společnosti: Pe3ny Net s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6.

Děkujeme za pochopení a Váš čas věnovaný tomuto oznámení.

Vítejte na síti Pe3ny Net!


 
Martin Kříha
jednatel společnosti Pe3ny Net s.r.o.