OSTATNÍ

,, DOKUMENTY KE STAŽENÍ “

 

,, Prohlášení o zásadách
ochrany osobních údajů “

Společnost Pe3ny Net s.r.o., klade velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikace, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu. V tomto prohlášení jsou podrobně uvedena opatření, která používáme pro ochranu Vašich osobních údajů. Je zde popsáno, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a jak máte možnost ovlivnit jejich použití. Jsou zde také uvedena opatření, která používáme pro ochranu Vašich osobních údajů, a způsob, jakým je můžete zkontrolovat a opravit. Přečtěte si, prosím, toto naše prohlášení společně se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Pe3ny Net s.r.o., a také s jednotlivými podmínkami vydanými pro další produkty nebo služby.

,, PŘENOS SLUŽBY

MEZI OPERÁTORY “

V souladu s telekomunikačním zákonem uvádíme informace a podmínky pro realizaci přenosu služby mezi operátory.

 

Vážení klienti, omlouváme se za krátké výpadky internetu v posledních dnech. Na odstranění problému pracujeme s maximálním úsilím. V případě výpadku prosím neresetujte Váš Wi-Fi router do továrního nastavení. Případné další výpadky by neměly překročit 10 minut a internetové připojení se následně automaticky obnoví. Děkujeme za pochopení.---------------------------------Dear Customers, we apologize for short internet outages which have occured in the past days. We do work intensively to solve the chief technical problem. Should any outage appear on your connection, please do not reset your Wi-Fi router. Possible further outages should not exceed 10 minutes and your internet connection will then be restored automatically. Thank you for your understanding.