OSTATNÍ

Smlouvy, manuály, letáky, výpovědi a ostatní soubory ke stažení

,, VZORY SMLUV KE STAŽENÍ “

,, Chci odpojit - Výpověď “

UKONČUJETE PŘIPOJENÍ K NAŠÍ SÍTI ?
Smlouvu můžete vypovědět pouze písemnou formou, ideálně elektronicky, zasláním na firemní email zakaznik@pe3ny.net s jasnou identifikací internetové přípojky - objednaných služeb. Výpovědní lhůta činí maximálně 30 kalendářních dní po dni doručení. Následně Vám stejnou cestou termín ukončení potvrdíme. V případě, že zprávu neobdržíte, zkontrolujte Vaši schránku nevyžádané pošty nebo nás kontaktujte.


PŘECHÁZÍTE K NÁM OD JINÉHO OPERÁTORA ?
Nezapomeňte, že při přechodu od jiného internetového poskytovatele máte od nás souběžné připojení zdarma po dobu šesti měsíců, abyste mohli váš původní závazek v klidu ukončit bez dalších výdajů. Tento bezplatný přechod je možný u služeb z naší nabídky označených OPTI, OPTI-DSL, LAN. Nevztahuje se na služby KUKI TV a TV.PE3NY.NET. Mějte prosím na paměti, že informace o podávání výpovědí jiným operátorům jsou orientační a bez záruky, snažíme se informace průběžně aktualizovat. Přesné podmínky a postup Vám vždy poskytne příslušný operátor.

,, Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů “

Společnost Pe3ny Net s.r.o., klade velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikace, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu. V tomto prohlášení jsou podrobně uvedena opatření, která používáme pro ochranu Vašich osobních údajů. Je zde popsáno, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a jak máte možnost ovlivnit jejich použití. Jsou zde také uvedena opatření, která používáme pro ochranu Vašich osobních údajů, a způsob, jakým je můžete zkontrolovat a opravit. Přečtěte si, prosím, toto naše prohlášení společně se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Pe3ny Net s.r.o., a také s jednotlivými podmínkami vydanými pro další produkty nebo služby.