PRO ZÁKAZNÍKY

 
  • Žádost o tzv. odchozí přenos služby musí být doručena písemnou formou, elektronicky na firemní emailovou adresu zakaznik@pe3ny.net a s jasnou identifikací internetové přípojky (číslo smlouvy (ID)) a služby k přenosu. Formálně se jedná o výpověď smlouvy s přenosem služby k jinému operátorovi, kterého je třeba konkrétně uvést včetně požadovaného data změny poskytovatele.

 

  • Pro autentizaci požadavku a jeho následné zpracování je třeba pro komunikaci používat výhradně emailovou adresu uživatele, která je uvedena na smlouvě (případně byla jiným předchozím požadavkem aktualizována). Na tuto adresu jsou pravidelně elektronicky doručována vyúčtování za služby Pe3ny Net.

 

  • Během následujícího pracovního dne po dni doručení požadavku (výpovědi) obdrží uživatel od poskytovatele údaje potřebné k zahájení přenosu služby. Za dokončení procesu nese odpovědnost operátor, ke kterému je služba přenášena.

 

V případě opačného procesu, tedy přenosu služby k Pe3ny Net s.r.o., je požadavek zpracován po vytvoření objednávky připojení k internetu (https://www.pe3ny.net/chci-pripojit). Pokud není dohodnuto jinak, uvede uživatel číslo KPU nebo OKU, které obdrží od původního poskytovatele.