PRO ZÁKAZNÍKY

 
  • Žádost o tzv. odchozí přenos služby musí být doručena písemnou formou, elektronicky na firemní emailovou adresu zakaznik@pe3ny.net a s jasnou identifikací internetové přípojky (číslo smlouvy (ID)) a služby k přenosu. Formálně se jedná o výpověď smlouvy s přenosem služby k jinému operátorovi, kterého je třeba konkrétně uvést včetně požadovaného data změny poskytovatele.

 

  • Pro autentizaci požadavku a jeho následné zpracování je třeba pro komunikaci používat výhradně emailovou adresu uživatele, která je uvedena na smlouvě (případně byla jiným předchozím požadavkem aktualizována). Na tuto adresu jsou pravidelně elektronicky doručována vyúčtování za služby Pe3ny Net.

 

  • Během následujícího pracovního dne po dni doručení požadavku (výpovědi) obdrží uživatel od poskytovatele údaje potřebné k zahájení přenosu služby. Za dokončení procesu nese odpovědnost operátor, ke kterému je služba přenášena.

 

V případě opačného procesu, tedy přenosu služby k Pe3ny Net s.r.o., je požadavek zpracován po vytvoření objednávky připojení k internetu (https://www.pe3ny.net/chci-pripojit). Pokud není dohodnuto jinak, uvede uživatel číslo KPU nebo OKU, které obdrží od původního poskytovatele.

Vážení klienti, omlouváme se za krátké výpadky internetu v posledních dnech. Na odstranění problému pracujeme s maximálním úsilím. V případě výpadku prosím neresetujte Váš Wi-Fi router do továrního nastavení. Případné další výpadky by neměly překročit 10 minut a internetové připojení se následně automaticky obnoví. Děkujeme za pochopení.---------------------------------Dear Customers, we apologize for short internet outages which have occured in the past days. We do work intensively to solve the chief technical problem. Should any outage appear on your connection, please do not reset your Wi-Fi router. Possible further outages should not exceed 10 minutes and your internet connection will then be restored automatically. Thank you for your understanding.