PRO OPERÁTORY

 
  • Pro příchozí komunikaci mezi operátory je určena emailová adresa info@pe3ny.net.

 

  • Pro odchozí komunikaci může být používána libovolná firemní emailová adresa s doménou @pe3ny.net.

 

  • Operátoři jsou povinni si vzájemně poskytnout údaje potřebné k neprodlenému přenosu služby.

 

  • V komunikaci musí operátor uvést jednoznačnou identifikaci služby k přenosu (číslo původní smlouvy uživatele, číslo KPU, případně i další upřesňující údaje) a požadovaný termín změny poskytovatele.