CHCI PŘIPOJIT DŮM CO BUDU STAVĚT

,, INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ PE3NY NET PRO BYTOVÉ DOMY “

Společnost Pe3ny Net s.r.o. v současné době provozuje vlastní páteřní optickou síť, která spojuje Prahu 5, Prahu 6 a okres Praha – Západ s významnými telekomunikačními centry v Praze: Sitel telehouse, TTC telehouse a peeringový bod NIX.CZ. Spolu s přístupem na páteřní infrastrukturu mateřské společnosti Dial Telecom a.s. tak má možnost připojovat nové i stávající objekty na celém území Prahy a okolí.

Síť Pe3ny Net, s.r.o. využívá technologie CWDM s 10Gbit kanály, operuje kruhovou topologií, využívá více než 40km vlastních optických tras a dvou nezávislých 10 gigabitových připojení na tranzitní operátory – Dial Telecom a.s. a Greendata s.r.o.

Společnost Pe3ny Net s.r.o. provozuje vlastní autonomní systém (AS) a je uznána sdružením RIPE (www.ripe.net) jako lokální internetový registrátor (LIR). Cílem celého týmu je poskytovat komplexní služby a to v nejvyšší dosažitelné kvalitě. Prioritou jsou především investice do výstavby optických sítí a nejmodernějších technologií, které v důsledku umožňují realizovat i ty nejnáročnější projekty.

V současné době využívá datových služeb více jak 10 000 domácností a 2000 firemních zákazníků. Spol. Pe3ny Net s.r.o. jako jediný internetový poskytovatel v ČR zajišťuje služby v obou sektorech bez smluvních závazků!

My, skuteční lidé, kteří stojí za výslednými službami společnosti chceme, aby hlavním důvodem partnerství mezi námi a zákazníky nebyly smluvní závazky a penále, ale skutečná spokojenost. S plnou zodpovědností proto nabízíme výjimečné bonusy, jako je bezplatné přerušení služby, veřejné Wi-Fi hotspoty ve vybraných oddychových zónách, či speciální rodinné a seniorské tarify.

„ PŘIPOJENÍ DOMU NA OPTICKOU SÍŤ FIRMY PE3NY NET S.R.O. “

Námi nabízená technologie je připravena pro potřeby vývoje přenosu dat i v příštích desetiletích.
Jde o technologii, kterou již nikdy nebudete muset měnit.

SPOLUPRÁCE PŘI PROJEKTU

Počátek výstavby každého nového domu začíná projektem. Výzvou současných nároků je implementace řešení datových sítí tak, aby vyhověly nejen dnešním standardům, ale i přicházejícímu trendu chytrých domácností. Nabízíme proto konzultaci i profesní znalosti a zkušenosti od prvních fází tvorby projektové dokumentace.

V přirozeném důsledku tohoto našeho přístupu zajišťujeme během realizace stavby spolehlivé připojení staveniště ve standardu SLA 99% a to plně v naší nákladové režii.

Ve fázi dokončení stavby lze v naší nabídce nalézt bezplatnou IT podporu při spouštění služeb využívající internetové připojení. Do této kategorie spadají např. bezpečnostní kamery, dálkové odečty, nouzové telefonní linky výtahů a podobně.

FINANČNÍ PLNĚNÍ A VLASTNICTVÍ SÍTĚ

Klienty nestavíme svým partnerstvím do role rukojmí. V porovnání s praktikami nadnárodních korporací předkládáme řešení, které umožňuje převzetí kompetence stranou SVJ. Po uplynutí stanoveného časového horizontu pěti let mohou SVJ svobodně využít služeb libovolného operátora, což odpovídá našemu pohledu na zdravou formu vztahu mezi developerem, operátorem a SVJ.

V partnerském vztahu s developerem se stáváme v rámci projektu investorem komplexního datového řešení pasivní optické infrastruktury pro jednotlivé bytové jednotky (FTTH) .

Vnitřní síť SEK pro bytové jednotky (optická kabeláž, pasivní prvky, přístupové body v bytových jednotkách, datový rozvaděč aj.) je po založení SVJ převedena do jeho majetku. Po dobu následujících pěti let po převedení SEK do majetku SVJ je síť uzavřena pro vstup jiného poskytovatele datových služeb. Po této lhůtě společnost Pe3ny Net, s.r.o. získává právo na bezplatné využití SEK na dobu neurčitou pro své služby na síti, která se však již stává otevřenou pro další operátory.

Optická přípojka do objektu (a její návazná část vnitřními prostory do místa datového rozvaděče) je rovněž hrazena společností Pe3ny Net, s.r.o. Na rozdíl od koncové sítě nepřechází do vlastnictví SVJ. Rozhodnutí o přivedení další datové přípojky do objektu je zcela na zvážení SVJ, za předpokladu nastavení operačně technických postupů při provozu na vnitřní síti a koordinaci při instalaci případné přípojky.

HOUSE EXTRA SERVICE

Připojení pro dům zdarma. Datové služby spojené s provozem domu. Využití telefonních linek bez měsíčního paušálu pro provoz nouzové linky ve výtazích. Celkové snížení výsledných provozních nákladů.

Aktuálně spravujeme více jak 60 veřejných hotspotů převážně v oblasti oddychových zón, sportovišť, dětských hřišť, apod. Wi-Fi hotspoty realizujeme jako prodlouženou součást domácího připojení i v rámci developerských projektů.

CHCI NEZÁVAZNOU KONZULTACI

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat,
Marek Toman - toman@pe3ny.net

+420 733 576 151