SERVIS A PRODEJ HW


Servisní práce je doplňková služba. Ceník se netýká standardní instalace připojení, avšak vícepráce při instalaci (např. domácí Wi-Fi router) spadají do placených prací. Není také započítáván servis, který spadá do zajištění služby na straně ISP, orientačně je hranicí přípojný router (u broadbandu v pojítku), případně zásuvka u přípojky LAN, LAN+,OPTI.