Podmínky akce 
ZÁRUKA CENY TARIFU DO 31.12.2025

 

 

  Záruku ceny do 31.12.2025 na zvolený tarif v rámci aktuální dostupnosti služby v místě připojení lze poskytnout na nově sjednaná připojení pro domácnosti u tarifů OPTI-GPON (případně OPTI-LAN-G), OPTI-LAN a OPTI-DSL.

Akce probíhá v termínu od 30.8.2022 do 31.12.2022. Objednání služby s využitím akční nabídky je možné maximálně do 31.12.2022. Uživateli je bezprostředně ode dne instalace či aktivace služby ke zvolenému tarifu nastaven speciální tarif “Fixace ceny do 31.12.2025”, který se současně uvede ve smlouvě. Záruku ceny tarifu do 31.12.2025 není možné poskytnout zpětně nebo s odkladnou účinností.

Záruku ceny tarifu do 31.12.2025 nelze po skončení akčního období (31.12.2022) v rámci téže internetové přípojky převádět z původního na nového uživatele a ani se tak neděje automaticky.

Změnou tarifu příslušné služby na žádost uživatele nárok na záruku ceny tarifu do 31.12.2025 nezaniká - nově zvolený tarif je možné vybírat pouze z aktuálně platné nabídky (ceníku) na www.pe3ny.net v den požadavku změny. Nárok na záruku ceny tarifu do 31.12.2025 v rámci trvání smlouvy nezaniká ani v případě, kdy uživatel požádá o změnu místa připojení, pokud je zde technologií dostupná současně některá ze shora uvedených služeb (tarifů).

V případě, že uživatel požádá o přerušení služby (internetu) na určité období, poskytnutý speciální tarif “Fixace ceny do 31.12.2025” se o dobu přerušení nad rámec uplynutí 31.12.2025 nenastavuje.

Záruka ceny tarifu do 31.12.2025 je slučitelná s akcí prvních 6 měsíců internetu zdarma při splnění podmínek této.

Všeobecné obchodní podmínky nejsou poskytnutím akční nabídky nijak dotčeny.


 
Vážení klienti, omlouváme se za krátké výpadky internetu v posledních dnech. Na odstranění problému pracujeme s maximálním úsilím. V případě výpadku prosím neresetujte Váš Wi-Fi router do továrního nastavení. Případné další výpadky by neměly překročit 10 minut a internetové připojení se následně automaticky obnoví. Děkujeme za pochopení.---------------------------------Dear Customers, we apologize for short internet outages which have occured in the past days. We do work intensively to solve the chief technical problem. Should any outage appear on your connection, please do not reset your Wi-Fi router. Possible further outages should not exceed 10 minutes and your internet connection will then be restored automatically. Thank you for your understanding.