Podmínky akce 
TARIFY xOPTI 690/750/790

 

 

 

  

 

Superakční a akční ceny tarifů xOPTI 690, xOPTI 750 a xOPTI 790 lze poskytnout na nové instalace přípojek na optické síti smluvního partnera Cetin - nevztahuje se na převody služeb, vzdálené aktivace po přerušení či ukončení služby ani na aktivace stávajících nevyužívaných přípojek. Tuto nabídku je možné využít v rámci aktuální dostupnosti technologie v místě připojení. Akce probíhá v termínu od 1.3.2022 do 31.7.2023. Objednání služby s využitím akční nabídky je možné maximálně do 28.2.2023. Po skončení této akční nabídky, tj. s účinností od 1.8.2023 bude cena aktuálně nastaveného tarifu účtována dle platného ceníku na www.pe3ny.net.

 

 


Po ověření dostupnosti služby xOPTI na poptávané adrese zájemce o tuto nabídku požádá prostřednictvím webového formuláře na www.pe3ny.net/chci-pripojit a internetové připojení závazně objedná zasláním vyplněného a

podepsaného objednávkového formuláře na info@pe3ny.net nebo na jiný platný kontakt s domenou @pe3ny.net.

 

Superakční cena na období prvních 6 měsíců je bezprostředně ode dne zřízení služby nastavena na zvolený

tarif formou slevy ve výši rozdílu jeho standardní měsíční ceny a superakční měsíční ceny 390 Kč,

nejdéle však do konce 6. (šestého) kalendářního měsíce. Akční cena od 7. měsíce do konce akčního období, tj. do 31.7.2023 je následně nastavena na zvolený tarif formou slevy ve výši rozdílu jeho standardní měsíční ceny a

příslušné akční měsíční ceny 490 Kč, nebo 590 Kč, nebo 690 Kč.

 

Změnou tarifu na žádost uživatele v průběhu akčního období zaniká nárok na superakční či akční cenu a další období bude účtováno dle standardního ceníku xOPTI na www.pe3ny.net. Superakční a akční cenu lze poskytnout jen jednorázově a bez přerušení. Superakční a akční cenu není možné poskytnout zpětně nebo s odkladnou účinností. Tarifní slevy v daných obdobích akce nejsou smluvně vymahatelné ani nejsou součástí či kombinací nabízených služeb a Všeobecné obchodní podmínky nejsou jejich poskytnutím nijak dotčeny.