Výpověďi

,, Výpověď O2 “

podání výpovědi je možné telefonicky na lince 800 33 00 76. Pro bezpečnou identifikaci Vašeho požadavku na ukončení služeb a jednoznačné ověření, že o zrušení telefonicky žádá oprávněná osoba, Vám bude na adresu bydliště zaslán unikátní ověřovací kód. Také můžete službu zrušit písemně na každé značkové prodejně prostřednictvím k tomu určeného formuláře. Dle Všeobecných obchodních podmínek výpověď činí 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího měsíce po doručení Vaší výpovědní smlouvy. Po obdržení kódu zavolejte zpět na bezplatnou linku a zrušení služby potvrďte. Uveďte současně číslo služby, kterou požadujete zrušit.