Výpověďi

,, Výpověď CenTrio “

Podání výpovědi je potřeba poslat doporučeně na adresu CentroNet a.s., Sokolovská 100/94 Praha 8 186 00. Dvouměsíční výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího měsíce po doručení Vaší výpovědní smlouvy. Pozor na automatické prodloužení smlouvy o 12 měsíců, i smlouvu na dobu určitou musíte písemně vypovědět 30 dní před koncem, nebo bude automaticky prodloužena. Mějte prosím na paměti, že informace o podávání výpovědí jiných operátorů jsou orientační a bez záruky, snažíme se průběžně informace aktualizovat, nicméně přesné podmínky a postup Vám poskytne příslušný operátor. Nezapomeňte, že při přechodu od jiného internetového poskytovatele máte od nás souběžné připojení zdarma do ukončení Vašeho závazku ( neplatí pro službu IPTV, bezplatný přechod pouze pro tarif OPTI, LAN a LAN+).

Vážení klienti, z důvodu vyhlášení nouzového stavu je naše provozovna s platností od 22.10.2020 pro veřejnost uzavřena. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle 222 741 222 nebo na info@pe3ny.net Děkujeme za pochopení.