JAK ZDARMA A BEZ ZÁVAZKŮ NÁŠ NET VYZKOUŠET?

JAK ZDARMA A BEZ ZÁVAZKŮ NÁŠ NET VYZKOUŠET?

Internet na 6 měsíců zdarma poskytujeme na prvotní instalace a také pro bezproblémový přechod od konkurenčních operátorů na základě předložení platného kuponu při instalaci provedené naším technikem.

Tuto nabídku je možné využít v rámci aktuální dostupnosti u domácích tarifů označených OPTI, OPTI-DSL, LAN. Tarify OPTI 600/800 je technicky možné poskytnout pouze v případech, kdy je v domě zavedena optická síť typu GPON (optický kabel až do bytu).

JAK ZÍSKÁM KUPON ,, INTERNET NA 6 MĚSÍCŮ ZDARMA ? “

Máte 3 možnosti:

Kupon dostanu uvnitř informačního balíčku do své schránky v domě a na adrese, kde byly právě nově spuštěny naše služby.

Kupon dostanu osobně od Promo Teamu Pe3ny Net na vyjížďkách a probíhajících akcích naší mobilní kanceláře Net Bus 42. Případně bude součástí jiných reklamních materiálů či v tištěné inzerci. Jízdní řád našeho Net Busu 42 nalezne na této mapě.

Vyrazím do sídla Pe3ny Net a vyzvednu si kupon na recepci na adrese Křenova 438/11, Praha 6 od pondělí do pátku vždy od 8 do 21 hodin.

PÁR FÉROVÝCH PRAVIDEL

Jedná se o prvotní instalaci internetové přípojky v bytové jednotce, nevztahuje se na převody služeb, vzdálené aktivace po přerušení či ukončení služby ani na aktivace stávajících nevyužívaných přípojek.

Platí pro domácí tarify dostupných technologií OPTI, OPTI-DSL, LAN.Tarify OPTI 600/800 je technicky možné poskytnout pouze v případech, kdy je v domě zavedena optická síť typu GPON (optický kabel až do bytu).

Zájemce o internet na 6 měsíců zdarma předloží technikovi při instalaci platný kupon. Bezplatné období 6ti měsíců je bezprostředně nastaveno formou slevy v plné výši na zvolený tarif a je možné ho využít jen jednorázově a bez přerušení. V případě, že nedojde k předložení platného kuponu nejpozději při sjednaném termínu instalace, není možné tuto slevu poskytnout zpětně nebo s odkladnou účinností. Na další objednané služby nebo dodávaná wi-fi zařízení i jiný případný hardware se bezplatné období nevztahuje a jsou standardně účtovány dle platných tarifů a ceníků v nejbližším fakturačním termínu.

Tarifní sleva na dané období není smluvně vymahatelná ani není součástí či kombinací nabízených služeb a všeobecné obchodní podmínky nejsou jejím poskytnutím nijak dotčeny.

Pokud není na kuponu uvedena jeho platnost, je omezena na aktuální kalendářní rok.