English (UK)
logo-pe3ny


Nastavení pro Internet

Obecné technické informace k připojení

Připojení k internetu děláme v současnosti na více technologiích. Od toho se odvíjí dostupné rychlosti i ceny připojení. NE všude jsou dostupné (nebo výhodné) všechny. Obecně platí:


Domovní LAN/OPTI - připojeno optickým kabelem  ... Tarify OPTI z našeho ceníku. Agregace 1:1 
Dostupné v bytových domech v oblatech oblasti Petřiny, Dědina a v roce 2014 i Červený vrch. Postupně rozšiřujeme do dalších oblastí Prahy 6. Tyto sítě SVJ nic nestojí, investorem jsme my. Pro rodinné domy zatím není toto dostupné.

Domovní LAN/LAN+ připojeno vysokorychlostním pojítkem pro celý bytový dům ... Tarify LAN z našeho ceníku. Agregace 1:2
Dostupné v bytových domech v mnoha místech Prahy. Podmínkou je smlouva s bytovým družstvem, či SVJ a více zájemců v domě. Tyto sítě většinou SVJ nic nestojí, investorem jsme my.

Bezdrátová připojení v pásmu 5GHz ... Tarify WIFI-BROADBAND z našeho ceníkuAgregace 1:5
Vhodné pro individuální přípojky a rodinné domy. Instalace přijímače a antény je nutná zpravidla na střechu, někdy stačí za okno. Svod od přijímače je síťovým UTP kabelem, přes která je zařízení i napájeno. Zařízení pro příjem se většinou zapůjčuje.


xDSL připojení po tel. lince ... Tarify ADSL/VDSL z našeho ceníku.Agregace 1:XX [1:25-50]
Vhodné tam, kde nelze jiné připojení. Tel. linka je skoro všude, případně lze zavést nová. K připojení se najímá kabeláž Telefoniky (ta také technicky linku zapojí). Internet pak už poskytujeme my. Na připojení je třeba mít/pořídit modem.

Jak se vlastně připojím?

Většinou u Vás připojení zprovozňuje technik. Vezměte však na vědomí následující:
Výstupem všech přípojek (krom DSL) je ethernetový UTP kabel. Ten lze zapojit přímo do jednoho PC. Pokud chcete připojit více PC, použijte router. Případně Vám za výhodnou cenu vhodný router prodáme i nastavíme. Pokud pořizujete i VoIP telefonii, lze jako router někdy využít vhodnou telefonní bránu. Routery jsou dnes standardně vybaveny bezdrátovým WI-FI modulem. Ohledně WI-FI si však přečtěte podrobnosti. Upozorňujeme, že ne všechny routery se chovají v sítích korektně. Proto je vhodné se před pořízením nového z jiných zdrojů poradit s naší podporou o tom, čeho se vyvarovat. Např. výrobky D-link jsou nevhodné.

WI-FI pokrytí u klienta
Pro pokrytí domácnosti lze využít funkce běžných routerů. Zdůrazňujeme, že WI-FI technologie však nezaručuje, že se na cílový počítač dostane internet v plné rychlosti. WI-FI je snadno zrušitelná, kanálů je málo. K úspěšnému používání byste měli získat určité znalosti. Obvyklá propustnost WI-FI sítě kolísá v městech mezi 8 – 30 Mb/s. Celkově doporučujeme WI-FI jako doplněk. Tedy alespoň k hlavnímu PC v domácnosti počítejte s UTP kabelem. Nevěřte bezhlavě sloganu „Žijte bez drátů". Pamatujte - WI-FI používáte na vlastní odpovědnost.

Nastavení připojení

Cokoliv připojujete na ethernetový UTP kabel internetu musí mít nastaveno následující:
IP adresu
Masku podsítě
Bránu (Gateway)
DNS primární (a obvykle i sekundární)

Windows XP, Vista, 7, 8 a 8.1: 
1) Stiskněte současně klávesy Win a „R“. V zobrazeném okně napište „ncpa.cpl“ a stiskněte klávesu „Enter“. 
2) V nově otevřeném okně klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku „Připojení k místní síti“ (Windows XP, Vista a 7), případně „Síť Ethernet“ (Windows 8 a 8.1) a zvolte „Vlastnosti“. 
3) V dalším okně klikněte na „Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)“, případně „Protokol sítě Internet (TCP/IP)“ a pak na tlačítko „Vlastnosti“. 
4) Zde je nutné zvolit „Použít následující adresu IP“ a vyplnit IP adresu, bránu a masku dle smlouvy. Dále vyplňte obě adresy DNS serveru dle smlouvy, potvrďte tlačítkem „OK“ (2x) a nastavení se aktivuje.

Tyto údaje se nastavují tzv. staticky. Je třeba je vyplnit v připojovaném zařízení. Pokud připojujete na kabel jednotlivé PC, nastavuje se v operačním systému. V každém OS je nastavení trochu jiné, návody ve formátu pdf jsou zde:

Návod na nastavení IP adresy a DNS ve Windows 7 - formát PDF
Návod na nastavení IP adresy a DNS ve Windows XP - formát PDF
Návod na nastavení IP adresy ve windows (obecně) - formát PDF

Pokud připojujete router, nastavuje se WAN rozhraní routeru (kabel vede do WAN portu na routeru). Routery se nastavují skrze webový prohlížeč. U routerů je přiložen návod. Výhodou routeru je, že PC připojené do něj již už dostanou potřebná nastavení automaticky. PC je zpravidla na tuto variantu defaultně nastaveno.